Viharagunavijaya.com

  • Client: Vihara Guna Vijaya
  • Type: CMS Website
  • Date: January 27, 2014
  • Visit online

V

iharagunavijaya.com adalah suatu website sebuah vihara di tanjung pinang, Vihara Guna Vijaya dikenal sebagai Cetiya Guna Vijaya, di mana di lantai II sebuah Ruko dijadikan sebuah Dhammasala kecil untuk kegiatan Puja Bakti.

Skills
WordPress / 90%
PHP Programming / 42%
CSS / 35%